Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní pojmy

27. 1. 2008

   Pro začátek je nutné seznámit se s několika pojmy:

 

§         Genotyp

 

Genotyp je souhrn všech genů jedince – tedy to, co pták skrývá uvnitř svého těla, co nemůžeme zjistit jinak než kontrolním pářením. Nemusí být vždy stejný jako vzhled ptáka. Jako příklad uvedu zelenou andulku štěpitelnou na modrou barvu. Vzhledově je zelená, ale přitom na své potomky přenáší i vlohu pro modrou barvu a př páření s vhodným partnerem se v potomstvu mohou modrá mláďata objevit. Právě geny pro zelenou barvu (které se projevují navenek), ale i geny pro modrou barvu (které jsou v tomto případě skryté a nevidíme je) tvoří genotyp. Pokud chceme znát výsledky hnízdění předem, je nutné znát právě genotyp chovných ptáků. Nestačí jen to, jak ptáci vypadají navenek.

 

§         Fenotyp

 

Fenotyp je to, jak pták vypadá navenek. Opět uvedu jako příklad zelenou  andulku štěpitelnou na modré. Fenotypově je pouze zelená. Genotypově však je zelená, ale i s vlohou pro modrou barvu.

§         Homozygotní (čistokrevný) jedinec

 

Jednoduše řečeno, takový pták má všechny genetické informace ve svém organismu stejné. Nemůže nás ničím překvapit, nenese žádné „skryté“ geny. Jeho genotyp je stejný jako fenotyp.

 

§         Heterozygotní (štěpitelný) jedinec)

 

Velmi často se mezi chovateli objevuje pojem štěpitelnost a štěpitelní ptáci, zkráceně štěpáci. Tito ptáci jsou nečistokrevní, vznikají křížením různých rodičů. Jejich fenotyp se neshoduje s genotypem. Navenek se totiž projeví pouze jedna mutace, kdežto v genech jedince se ukrývají další mutace, navenek neviditelné. Tito ptáci nás při hnízdění mohou velice překvapit, pokud neznáme jejich rodiče a prarodiče. Opět uvedu zelenou andulku nesoucí gen pro modrou barvu. Říkáme, že tato andulka štěpí na modré. Vlohu pro modrou barvu nevidíme, přesto se může v potomstvu projevit – ze zelených andulek pak máme modrá mláďata – to je ono překvapení, které chovatel může zažít při rozmnožování svých ptáků.

 

 

§         Dominance

 

Dominance v tomto případě znamená převládnutí jednoho znaku organismu nad druhým. Například při páření zelená x modrá vzniknou pouze zelená mláďata, neboť zelená barva je dominantní nad modrou a převládne nad ní.

 

§         Recesivita

 

Recesivita je opak dominance. Doslova přeloženo to znamená „ustupující“. Při páření zelená x modrá je právě modrá mutace tou recesivní – „ustupuje“ před zelenou, je potlačena. V potomstvu se navenek neprojeví, ale takoví ptáci gen pro modru barvu dále nesou – jsou štěpitelní na modrou.

 

§         Neúplná dominance

 

Zvláštní typ dědičnosti, kdy zcela neplatí pravidla jako dominance a recesivita. Aby se mutace naplno projevila, je třeba dvou mutačních genů – v tomto případě se mezi chovateli mluví o faktorech.  Na druhou stranu stačí pouze jeden faktor, aby výsledná barva jedince byla nějak pozměněna – není to ale ono, taková barva leží někde mezi původní a mutační barvou. Typickým příkladem jsou faktory tmavnutí u papoušků.

§         Zelený s jedním faktorem tmavnutí = tmavě zelený

§         Zelený se dvěma faktory tmavnutí = olivový

§         Modrý s jedním faktorem tmavnutí = kobaltový (nebo tmavěmodrý)

§         Modrý se dvěma faktory tmavnutí = mauve

Důležité je, že jedince jednofaktorové a dvoufaktorové můžeme rozlišit pouhým pohledem.

 

§         Intermediární dědičnost

 

Speciální případ neúplné dominance, kdy vlohy obou rodičů jsou v potomkovi zastoupeny v poměru 1 : 1. Příkladem může být třeba křížení žlutého a červeného kanára – výsledkem jsou oranžoví.

 

§         Alela x gen

 

Každý gen má několik konkrétních  podob. Tyto jednotlivé podoby nazýváme alely. Například gen pro barvu očí má alelu pro zelené oči, alelu pro modré oči, alelu pro hnědé oči a alelu pro šedé oči.

 

§         Reciproké křížení

 

Jednoduše to znamená, že jednotlivé partnery můžeme prohodit a potomstvo bude stejné. Například pokud křížíme modrou samici andulky a zeleného samce, získáme samá zelená mláďata štěpitelná do modrých. Pokud pohlaví rodičů prohodíme a spáříme zelenou samici a modrého samce, výsledné potomstvo bude stejné jako u předchozího křížení -  samá zelená mláďata štěpitelná do modrých. Jiná situace nastává u dědičnosti vázané na pohlaví – tam už prohodit takto prohosit partnery nemůžeme, aniž by to ovlivnilo výsledné potomstvo. O tom ale více v následujícím textu.

 

§         Mutace

 

Mutace nějakým způsobem mění genotyp i fenotyp jedince. Velmi často se vyskytují mutace, které se navenek neprojeví. Existují ale mutace, které mění i vzhled jedince – a těch si chovatel snadno všimne. U ptáků jde nejčastěji o změnu barvy těla či zobáku, o chocholku, o různě prodloužené nebo nakadeřené peří. Důležité je, že mutace jsou zakotvené v genotypu a lze je dále v chovu udržet.

   Ještě dodám, že mutace jsou v přírodě důležité pro vývoj a zachování druhu, nejde pouze o rozmar. Vezměme si jako příklad křečky žijící ve skalnatém prostředí. Všichni jsou šedí, aby byli dobře maskováni. Jakmile se mezi nimi vyskytne žlutý jedinec, je okamžitě nápadný a dlouho nepřežije, nějaký dravec ho snadno zahlédne. Postupem času se ale podmínky mohou změnit, skály zmizí a místo nich se objeví písek. Pokud se pak objeví nějaký žlutý jedinec, okamžitě má velkou výhodu, protože je na rozdíl od šedých příbuzných skvěle maskován. Rychle se začne množit a brzy jsou všichni křečci žlutí, získají onu výhodnou barvu.

 

§         Modifikace

 

Modifikace také mění zevnějšek ptáka. Opět může jít o změnu barvy či tvaru opeření. Důležité je, že není zakotvena v genotypu a nelze ji dále v chovu udržet a šlechtit. Často mají na takovou změnu vliv podmínky, ve kterých je pták chován. Například strakatost u větších papoušků bývá projevem příliš tučné stravy a tím pádem špatné funkce jater. Nelze tedy očekávat, že díky takovým jedincům budeme mít brzy strakaté papoušky královské či

kouřové.

 

§         Běžně používaná symbolika

 

Pohlaví ptáků se často značí číslicemi – čísla před desetinnou čárkou znamenají počet samců, čísla za desetinnou čárkou pak počet samic. Například 1,0 = jeden samec, 0,2 = dvě samičky, 3,2 = tři samci a dvě samice.

   Také často vidíme název mutace / jiná mutace. Lomítko označuje štěpitelnost ptáků. Například žlutá / modrá označuje žlutého ptáka štěpitelného na modrou. Mutací může být i více – anpříklad oranžová / skořice / pastel – to znamená oranžový pták štěpitelný na skořici a pastel.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

dotaz

(bartrand, 24. 7. 2008 18:48)

mam dotaz, kdyz bude (jak pises uplne na konci) tech mutaci tam vic, vezmu priklad modra/oranzova/skorice - napriklad u rosel penantovych, znamena to ze mladY ptak muze nasledne byt i oranzova skorice?